Chất lượng kiểm định

Các chứng chỉ chất lượng

Nhà hàng đã được nhiều cơ quan ban ngành cấp chứng chỉ, huy chương, các giải thưởng vinh danh sản phẩm, thương hiệu bảo vệ sức khỏe cộng đồng như: Ủy Ban Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Việt Nam, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng trực thuộc Bộ Y Tế, Liên Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, Cục Sở Hữu Trí Tuệ trực thuộc Bộ Khoa Học Và Công Nghệ.

cc 01

" Huy chương Vàng và danh hiệu Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn Vì Sức Khỏe Cộng Đồng "
được cấp bởi Ủy Ban Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Việt Nam.

 

cc 02

" Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm - Certificate Of Food Hygiene and Safety "
được cấp bởi Trung Tâm Y Tế Dự Phòng trực thuộc Bộ Y Tế.

 

cc 03

Thương hiệu đạt tiêu chuẩn 5 sao " Viet Nam Best Food - Chương Trình Bình Chọn Thương Hiệu Nổi Tiếng "
được cấp bởi Liên Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam.

 

cc 04

" Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Bảo Hộ Độc Quyền Nhãn Hiệu " theo Quyết Định số : 1650/QĐ-SHTT ngày 3-2-2009
được cấp bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ trực thuộc Bộ Khoa Học Và Công Nghệ.